دسته‌ها
اجتماعی اخبار اطلاع رسانی

انجمن نابینایان ایران برگزار می‌کند: جشنواره ملی فعالیت‌های نابینایان در فضای مجازی (گامینو)

مقدمه حضور بیش از ده ساله نابینایان در فضای مجازی بدون شک ثمرات و اثرات ماندگاری در زندگی فردی و جمعی افراد آسیب‌دیده بینایی در ایران به دنبال داشته است. چه بسیارند نابینایانی که بر این نکته اذعان می‌کنند که توانسته‌اند به کمک تولیدات همنوعانشان در اینترنت، انواع آموزش‌ها را فرا بگیرند، انگیزه‌ای مضاعف به دست آورند یا حتی در حوزه توانبخشی و مهارت‌های مورد نیاز برای گذران زندگی روزمره، دانش خود را ارتقا دهند. خدمات اینترنت به نابینایان و تولیدات نابینایان در اینترنت، محدود به این موارد نیست و نابینایان توانسته‌اند در بزنگاه‌های گوناگون، از این فناوری به نحو شایسته استفاده کنند. انجمن نابینایان ایران بنا دارد به