خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

نکاتی بسیار قابل تامل درباره فقــر

دسته‌ها
روانشناسی

Be Easy On Yourself | بر خود سخت مگیر!

Be Easy On Yourself بر خود سخت مگیر Our days can sometimes be very confusing گاه بسیار آشفته ایم و سر در گم We seems to have too many things to do گویی کوهی از کارها در برابر ماست   too many problems to solve و گره های بسیار که باید گشود and not enough time to accomplish everything و زمان کافی برای این همه فراهم نیست We tend to forget that each day is a beautiful گویی فراموش می‌کنیم که هر روز معجزه زیبایی است ، and there is much love and enjoyment to be experienced سرشار از عشق و شادی . you don’t have to solve every problem