دسته‌ها
اجتماعی صحبت های خودمونی طنز

از حاکم آریا آباد به نابینایی از خودمان!

با درود فراوان خدمت نابینایی از خودمان شاید هم از دیگران، کسی چه میداند. احتراما با نگرانی اعلان میدارد نامه سرشار از محبت جناب عالی متاسفانه به محضر منور ما واصل گردیده و موجبات تامل و تفنن و همچنین تعرض زاید الوصفی را پدید آورد که از این حیث به هیچ وجه خرسند نشده ایم. در ابتدا از اینکه نکات مد نظر خود را با حفظ قوانین و شأن ذات اقدس همایونی با کمترین نیش کنایه ممکن به پیشگاه ما جهت انبساط حال و شاید هم قال و صد البته با داشتن خلوص نیت مکتوب داشته اید مراتب تشکر و انزجار خود را شدیدا نجوا نموده تا همگان قدر