خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
مقاله

هفتاد و هفتمین مقالۀ ارائه شده در همایش جامعۀ بینا شهروند نابینا، دسترسی نابینایان به آثار نوشتاری استثنایی بر کپی رایت

درودی دگربار. مقالۀ 77 به یکی از موضوعات مهم مورد نیاز و علاقۀ نابینایان و کم بینایان میپردازد و آن هم حق دسترسی به کتابهای تازه منتشر شده است که باید ناشران و مؤلفان با این جامعه همکاری کنند تا نابینایان هم بتوانند بموقع به کتابهای مورد نیاز و علاقهشان دست یابند. این مقاله بیشتر قابل توجه حقوقیها است پس خوب بخوانند و خوب با حقوق خود و همنوعانشان آشنا شوند و امیدوارم که روزی حقوقدانان خودمون دست به اینگونه مقالات تحقیقی و علمی بزنند و سعی کنند کاستیهای موجود در قوانین کشور در رابطه با حقوق نابینایان و کم بینایان را شناسایی کنند و برای برسمیت شناختن حقوق