خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
رادیو فیلم

تحلیل یک نابینا از حوض نقاشی و دانلود نسخه ی توضیحدار فیلم

بله. تحلیلی بر حوض نقاشی، از طرف منی که خودم معلولم! من یک نابینای مطلق هستم که خردادماه گذشته، مدرک کارشناسی مترجمی زبانم را از دانشگاه اصفهان اخذ نمودم. این را از آن جهت نوشتم که بدانید تخصصم به هیچ وجه سینما و نقد فیلم نیست و سعی کردم از دریچه ی دید خودم به حوض نقاشی نگاه کنم. چه بینا باشید و چه نابینا، میتوانید فیلم توضیح دار حوض نقاشی را از اینجا دانلود کنید و بشنوید تا متوجه ماجرای فیلم و نکات این تحلیل بشوید. البته یکی از صحنه های مهمی که در حوض نقاشی اتفاق افتاده، یعنی سیلی خوردن سهیل، توضیح داده نشده است که شاید