خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

مدرسه ی استثنایی سروش خرمشهر و روز جهانی نابینایان

قصد کردم امسال، 23 مهر، برای بچه های جنوب، با سالهای پیش از این تفاوت داشته باشد. قصد کردم هر طور شده، بچه های نابینای مقطع متوسطه، راهنمایی و دبستانی را شاد کنم. قصد کردم هر طور شده، مفید بودن کامپیوتر را به دانش آموزان آبادانی و خرمشهری منتقل کنم. قصد هایم را با ساجده بهادری در میان گذاشتم. ساجده، یکی از دخترهای فعال، در جامعه ی نابینایان جنوب است. با مدیر مدرسه ی نابینایان آبادان صحبت شد. هرگز نخواستم بار مالی روی دوش مدارس جنوب باشم پس قرار گذاشتم هزینه های سفر با خودم باشد ولی با این وجود، مدیر آن مدرسه، با حضور من مخالفت ورزید و