خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
مقاله

بخش خلاصه و نتیجه‌گیری مقالات 31تا40

درود بر شما این شما و اینم بخش خلاصه و نتیجه گیری مقالات 31 تا 40 بخوانید و لذت ببرید.   بحث و نتیجه گیری31   همانطور که پیشتر اظهارات محققان مختلف را از نظر گذراندیم، دریافتیم عوامل متعددی در به وجود آمدن و پایدار ماندن شادی موثر می باشند. از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به برقراری و حفظ روابط بین فردی منسجم و داشتن تماس اجتماعی مداوم و پایدار اشاره کرد. رفتارهای اجتماعی بر تمامی‌ جنبه های زندگی هر فرد سایه می افکند و بر سازگاری و شادکامی بعدی وی تأثیر می گذارد؛ چراکه توانایی فرد از نـظر‌ کنار‌ آمدن با دیـگران و انـجام رفتارهای مورد قبول جامعه،