خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
داستان و دل‌نوشته

من شاکیَم، شاکیَم، شاکیَم

سلام. همین سلامش هم به خاطر این کردم که نگن بی ادبه. خیلی از دست شما آدمها عصبانیَم. خیلی. بابا مگه من بیچاره چه بدی به شما کردم که هر اتفاقی میفته کاسه کوزش رو سر من بدبخت میشکنید. چی؟ چی گفتی؟ من کیم؟ خب معلومه دیگه. من یه کلاه بدبخت بیچاره هستم. من نمیفهمم اگر من نبودم شما آدمها تقصیرات خودتون رو میخواستید گردن کی بندازید آخه. بابا طرف دار و ندار خودش رو از دست میده میاد میگه من رو گذاشتن سرش. خب یعنی چون من رو گذاشتن رو سر و کله ی جناب عالی شما اموال گرامیتون رو از دست دادید؟ بعد تازه این که چیزی