خانه
دسته‌ها
داستان و دل‌نوشته

در هیاهوی بنبست قسمت 2

اما قبل از آن بگذارید تا یک مطلبی برایتان بگویم. این ضرب المثل از هرچه بدت آید روزی به سرت آید فقط خاص من نوعی گفته شده است. سه ساله که بودم، سرود بچه های مدرسه را حفظ کرده بودم. بدون این که توی جمعشان حاضر باشم درست و دقیق با صوت و لحن خودشان، می‌نشستم توی آبکش رو به روی مادر و مثل چرخ و فلک خودم را می‌چرخاندم و آواز سر می‌دادم. بعد از چند روز خواهر و برادرهای محصلم جمع می‌شدند دورم، و اصرار داشتند که من بخوانم و آنها هم تکرار کنند و برادر دومم صدایم را ضبط کرد. صدای ضبط شده را که بردند

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده