خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

دستور زبان سده ای:

سلامی گرم گرم گرم خدمت همه هم محله ای های عزیز گوش کنی و گوش نکنی و کلاً نابینا و نیم بینا و بینا و بانا …. خب اولش بگم من ایرانی هستم و به ایرانی بودنم افتخار می کنم اصفهانی هستم و به اصفهانی بودنم افتخار می کنم خمینی شهری “سده ای” هستم و به اون هم افتخار می کنم شاید این حسی که من دارم خیلی از شما ها داشته باشید و شاید خیلی دیگه از شما ها هم از این حس گریزان باشید و به قول با کلاس ها “جهانی” فکر کنید و فرا ملی و ملیتی. بگذریم این مطلبی که می خوام براتون بذارم رو