دسته‌ها
گزارش معرفی ابزار

ماشین پرکینز از آغاز تا امروز

ماشین تایپ پرکینز را میشود یکی از مشترکات نابینایانِ آشنا به بریل در سر تا سر دنیا به حساب آورد. دشوار میتوان نابینایی را پیدا کرد که بریل بداند و تا به حال نامی از این دستگاه نشنیده باشد یا برای نوشتن، به آن اعتماد نکرده باشد. علیرغم این شهرت جهانی، اما کم پیدا میشوند آنهایی که بدانند قصه تولید و جهانی شدن این ماشین چیست و در طول سالیان، چه بر آن گذشته است. وقتی «Michael Anagnos» در ۱۸۷۶ به عنوان دومین مدیر مرکز پرکینز انتخاب شد، از عمر چاپخانه بریل این مرکز چیزی حدود چهل سال میگذشت. در طول این چهار دهه، این چاپخانه همیشه با کمکهای