خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

خب، دستگاه کارت چک کن بلیط رو هم دیدم،

سلام سلام، بی مقدمه میرم سر خاطره ی امروز، البته به خاطره نپیوندیده شده، یعنی پیوندیده نشده، یعنی پیوند نداده شده، یعنی پیوند داده نشده، چقدر انتخاب عنوانش سخت بود،! مطمئنا اگه اتوبوسهای شهر شما کارتی باشه یه سری مسئولینی هستن که میان بالا کارتهای مسافرهارو چک میکنن، من چون کلا نصف عمرم تو اتوبوسا گذشته دیگه همشون منو میشناسن، یکیشونه که چنان با من رفیق شده که انگار بیست ساله منو میشناسه، خلاصه امروز دیدمش با چنان ذوقی گفت سلاااام عزیییزم، ولی من جوابشو ندادم، حالا چرا، چون مطمئن نبودم با منه خخخخ. دوباره اومد نزدیکتر گفت سلاام منم آروم جوری که اگه با من نبود ضایع نشم