خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

هیچ چی همین طوری!

سلام من اومدم! بیخیال این دفعه نه داستان نوشتم با هم گریه کنیم نه شعر گفتم که تاریخ مصرفش مال امروز یا دیروز یا هر زمان دیگه ای باشه. واقعیتش این دفعه فقط اومدم که اومده باشم چون دلم خواست بیام. چیه نمیشه1دفعه من بی محتوا بیام فقط شیطونی؟ میشه دیگه! زود باشید تأییدم کنید و بگید که میشه وگرنه اون قدر شعر و داستان غمگین می پاشم اینجا که همه آب قند لازم بشیم. این دفعه دلم فقط حضور خواست. بدون شعر بدون داستان بدون هیچ متنی که تفکر و تحلیل و دقت لازم داشته باشه. این دفعه فقط دلم خواست باشم. همین طوری حرف بزنم و بزنم