خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
اخبار و اطلاعیه

دیدار صمیمانه ی بعضی از گوشکنی ها از جمله مدیر و ساجده و چند تن دیگر به زودی در بیست شهریور

خیلی دلم میخواست توی همین شهریور ماه، اردوی گوشکنی ها برگزار میشد به صورتی که یا هم رو میدیدیم یا مثلا به اندازه ی ظرفیتی محدود مثلا پنجاه نفر، ژتون فروخته میشد به بچه ها و از پولش جوجه کباب راه می انداختیم و میوه ای میگذاشتیم وسط و یک صبح تا عصر خوش میبودیم که خوب به هزار علت این کار را نکردم. یکیش این بود که درد سرش برای من بود و فحشهایش هم برای من بود و آخرش هم میگفتند دوباره مجتبی هوس پول کرده. به هر حال، چند تا از ما گوشکنی ها از جمله من و ساجده ی عزیز و تعدادی دیگر قرار است