خانه
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

بفرمایید بفرمایید. سومین قهوه خونه ی گوش کنی با مجوز رسمی از بالادستیها.

الهام الهام الهام. الهام: چیه خونه رو گذاشتی رو سرت؟ بابا بدو که خیلی خیلی کار داریم. الهام: چیکار داریم آخه مثلاً؟ هیچچی بابا، باید این هفته ما گوشکنیها رو دعوت کنیم قهوه خونه. آخه قراره که ما این هفته از بچه ها پذیرایی کنیم. الهام: اِ چه خوب. حالا برنامهت چیه؟ هیچچی دیگه تو باید کمکم کنی. الهام: هر کاری که بگی میکنم. خُب خوبه. بهتره که تو بمونی تو خونه و وسایل پذیرایی رو آماده کنی، من هم میرم به بقیه ی کارا میرسم. الهام: چی درست کنم؟ خُب برا وقتی که از راه میرسن یه شیر کاکاو  و کیک درست کن که خسته گی در کنند.

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده