دسته‌ها
اجتماعی اخبار

چه خبر

کانون دانشپژوهان با آسیب بینایی دانشگاه تهران برگزار می کند دومین جلسه کارگاه تجربه با موضوع روابط اجتماعی نابینایان در محورهای نابینایی و تکنولوژی و نابینایی در عرف شهروندی. میهمانان این جلسه : آقای سهیل معینی و مهین زورقی زمان پنجشنبه 94/12/6 ساعت 9 الی 12 مکان مرکز مشاوره دانشگاه تهران لازم به ذکر است به دلیل محدود بودن ظرفیت جهت ثبت نام تا ساعت 16 چهارشنبه 94/12/5 با شماره 09183840566آقای روشنی زاده تماس حاصل فرمایید روابط عمومی کانون دانشپژوهان با آسیب بینایی دانشگاه تهران