خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

متنی زیبا ،درخور و قابل تامل برای همه

 دروددوستان عزیز من ، قصد داشتم تا مطلبی را منتشر کنم تا ضمن بازگو نمودن تجربه زندگی خودم ،الگوئی باشد برای شما دوستان در تصمیمات زندگی اتان .بدین منظور دیروز متنی را نوشتم اما متاسفانه ماهور با عدم همکاری اش موجب حذف آن گردید .امروز در وب خودم مشغول گردش بودم که کامنت دوستی بنام حبیب نظرم را جلب کرد و متنی کامل یافتمش برای آن دسته از عزیزانی که بیشترین دغدغه اشان در تصمیم گیری های زندگی و آینده اشان نابینائی و محدودیت های آن می باشد .دوستان متن زیر را بخوانید ،قدری در آن تفکر کنید ،و اگر کامنتی هم گذاشتید و تفسیر و تحلیل شخصی خودتان