خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
روانشناسی

دو بار بهم تبریک بگید. یالا. یالا یالا

ریمدادام ریداد داد دام دو بار بهم تبریک بگید. دام دام دیدی دام یکی برای عید و یکی برای تولدم بگو و بیا خداییش اگر تا حال یک کامنت هم توی این محله ندادی بهم تولدم را تبریک بگو. خوب این قدر بی حال نباش دیگه تولدم هست چرا این قدر بی زوقی؟ خداییش خودم هم نمی دونم چقدر هول بودم که هنوز اول عیدی نشده مثل برق پریدم بیرون. آخی مامانم به جای این که سر سفره هفت سین باشه گیر من بوده انگار من کلا از اول حالم خوب نبوده شر بودم می خواستم آزار برسانم خوب مگه چشمک مریضی. فکر کن آن وقت که هیچی پرستار