خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
داستان و دل‌نوشته

تمام زیباییهای دنیا اینجاست

سلام. من دوباره اومدم. بچه ها حالتون چه طوره؟ آآآآآآآآآآآی نفسکش. چی بود؟ کی بود؟ من هستم. فرهاد کوهکن. فرهاد کوهکن؟ آری. آمده ام تا با تیشه ام به جنگت بیایم. خب چرا آخه. مگه من بیچاره چی کار کردم؟ تو به این شهروز بگو چه کرده شیرینبانو. شیرینبانو؟ بله جناب شهروز. من هم با فرهاد آمده ام. خب خدا رو شکر که با هم خوب هستید. مگر قرار بود خوب نباشیم؟ خب بیخیال. حالا چرا انقدر عصبانی هستید شما دوتا؟ بگذار ابتدا یک ضربه با تیشه ام به سرت بزنم. نه تو رو خدا یا همون اهورامزدا. من جوونم. آرزو دارم. بابا بیا بشینیم مثل سه تا انسان