خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

عاشقانه

تقدیم به کسانی که معنای چگونه زیستن را دریافته اند تقدیم به عاشق ها و آرزوها و امیدها و انتظارها به کسانی که عذاب می کشند و از عذاب عشق لذت می برندتقدیم به اشک های سوزان و خنده های نا پیدا به فنا شده ها و تباه شده ها و سر انجام تقدیم به کسانی که چون اقیانوس ظاهری و باطنی شوریده دارند اینجا فقط و فقط واژه می فروشم و سکوت می خرم…چه تجارت دردناکیست این تنهایی ها! *** خیلی دلم تنگه برات خیلی هواتو کردم هوای باشه گفتن و ناز نگاتو کردم هوای قهر وآشتی و بخشیدنات و کردم من هنوزم دوست دارم من که گناه