خانه
دسته‌ها
ویژه نابینایان

جلسه هفتم آموزش غلط ننویسیم

بنام خالق بی همتا. دوستان عزیز سلاااااام. امروز هم در خدمتتون هستم با بخش اول واژه هایی که با ت آغاز میشوند. البته قبلش یه معذرت خواهی به شما به خاطر غیبت روز شنبه بدهکارم. متأسفانه اینترنتم تا امروز قطع بود. امیدارم به بزرگواری خودتون ببخشید. *تأثُر(ت و الف همزه و ث سه نقطه) و تحسر(ت و ح جیمی و سین): این دو کلمه را نباید به جای هم به کار برد. تأثر به معنای «تأثیر پذیرفتن» است و امروزه به معنی «رنج بردن و اندوهگین شدن» به کار میرود. « من از شنیدن خبر درگذشت او متأثر شدم» اما تحسُر به معنای « افسوس خوردن و دریغ خوردن»

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده