دسته‌ها
اخبار بازی صوتی گزارش ورزش

برگزاری مسابقات شطرنج، میان دانشجویان نابینای دانشگاه های استان تهران +فایل صوتی مصاحبه

روز پنجشنبه 15 بهمن، به همت کانون دانشپژوهان با آسیب بینایی دانشگاه تهران و با همکاری ادارهکل تربیت بدنی دانشگاه تهران، مسابقات شطرنج نابینایان و کمبینایان در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد. به گزارش ایران سپید: در این مسابقه که در پنج دور برگزار شد، دانشجویان نابینا و کمبینا از دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، الزهرا، خوارزمی کرج، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، واحد تهران مرکز و جنوب حضور داشتند. در مجموع 29 شطرنجباز (17 نفر در بخش آقایان و 12 نفر در بخش بانوان) شرکت کردند که در بخش آقایان، مصطفی بازگیر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران با 5 امتیاز قهرمان شد، میلاد ابصاری