خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

دسترس پذیر کردن کتابهای صوتی

سلام. امروز مجبور شدم در یک کتاب حقوقی دنبال مطلبی بگردم. طبق معمول فال ها نیمساعته بود. البته شماره صفحه را هم اول هر تِرَک و هم در شروع صفحه جدید اعلام می کرد. با این همه اشکم در آمد و چندان چیزی هم دستگیرم نشد. به اشکم سفارش اکید نمودم که خودش را نگه دارد و نیاید پایین تا یادم بماند و این مطلب را هرچه زودتر قلمی کنم. می دانم که هیچ جای این قصه تازه نیست. اما از نوشتنش منظوری داشتم: ما همیشه شعار داده ایم که جز خودمان کسی نمی تواند کاری برایمان بکند. حالا یکی از همین کار ها هست که خودمان واقعا و