خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
اخبار و اطلاعیه

از امروز دیگه این قانون توی محله ما تغییر میکنه!

سلام. فوت فوت. مدیر با شما صحبت میکنه. آهای، تو. خود تو. آره جونم. من متوجه کارت شدم. بکش بیرون. اون انگشت لامسبو از تو گوشات درار. آهان. باریکلا. پنبه ها رم اگه بکشی بیرون که دیگه عالی میشه. میگم این چه قانون مسخره ای هستش که توی محله راه انداختید؟ یعنی چی که کسی حق نداشته باشه به تک تک کامنت ها پاسخ بده. خصوصا شهروز بیچاره را بدبختش کردید با این تز ها. نمیدونم کی بود کی این ایده را مطرح کرد ولی شهروز و ی چند تای دیگه از شما مث قانون نانوشته هی دارید بهش عمل میکنید. یعنی چی؟ این کارا دقیقا یعنی چی؟ قرار