دسته‌ها
English stuff آموزش آموزش های رایگان صوتی

درس 19 از سری دروس شنیداری آموزش زبان انگلیسی

سلام عزیزان جان. -حالا چی شده مبادی آداب شدی؟ -بابا ما یه چیزی پروندیم شما چرا جدی می گیرین؟ القصه، درس 19 هم به امید خدا رسید، البته با حال سرما خورده. اینو هم بگم سرما خوردگیش خیلی نیستا فقط یه نمه. خب بگذریم، فعلا بزن تو گوشش تا بگم چی کارا کردیم: یونیت دو تاپناچ رو ادامه دادیم. به سلامتی این یونیتو تمومشم کردیم. بعدشم رفتیم سراغ اینترچنج یونیت 7 رو ادامه دادیم. راجع به جواب کوتاه یه چیزایی یاد گرفتیم. تا حد کمی وسائل خونه رو شناختیم. بعدشم هیچی دیگه کلی کلمه یاد گرفتیم.   دیگه چی؟ چه می دونم بابا؟ بذارین برم کار دارم خوابم میاد.