خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

متافیزیک . علوم غریبه . خود شناسی

انسان . انسان .آری انسان موجودی بسیار پیچیده که حتی خودش هم خودش رو نمی شناسد. انسانی که کل دنیا در آن خلاصه شده است . انسانی که وقتی کل دنیا در او خلاصه شده تمامی قدرت های ماورایی نیز در او شکل گرفته . آری انسانی که مقامش بسیار بزرگ است . انسانی که می تواند از حیوان بدتر و از فرشتگان بالاتر و بهتر باشد. منظور ما آن انسانی نیست که از حیوان که فقط موجودی شهوانی و نماد شهوت است و آن انسانی نیست که در لاک خود باقی می ماند و هیچ به سمت پیشرفت قامی بر ندارد و همیشه در جا بزند و مقام