دسته‌ها
اجتماعی اخبار اندروید تلفن همراه حقوقی صحبت های خودمونی

پولتان را از شرکت گاتا پس بگیرید!

لطفا قبل از خواندن و قضاوت این مطلب، مطلب قبلی را به همراه بازخورد کاربران، مطالعه فرمایید. با درود به همگی خصوصا جامعه ی فرهیخته و بیدار نابینایان و کم‌بینایان می گویم که نگویی چرا می دانست و نگفت؟ می نویسم که نگویی چرا می توانست و ننوشت؟ ولی اگر کاری که باید بکنی را نکردی، می پرسم چرا می توانست، می دانست و نکرد؟ شکی نیست که شرکت های سودجویی که به نام ما و به نام خودشان در ایران به اصطلاح کار می کنند، صرفا منافع خود را در نظر دارند. البته که طبیعیست اگر هر شرکت و نهاد حقوقی و یا شخص حقیقی به دنبال منافعش