خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

چهارشنبه سوری و اشتغال مبارک!

خب دروووووووود این نوشته تقریبا 10 صفحه میشه. یعنی حدود 2327 کلمه. اگه حوصله‌تون سر میره نمیدونم. نخونیدش. خخخ پارق. تارق. خارق. العاده! چهارشنبه سوری دیوونهست توی شهرک ما. ترقه و پرقه و شرقه و یه عالمه رقه ی دیگه داراق و دوروق می کنند توی گوشای ضعیف، لطیف، ردیف، بی نظیر و آسیب پذیر ما. نزن! پریدم! از خواب! از بیداری! از مستی! از هشیاری! از بازی؟ از اسکایپ؟ از گوش‌کن؟ از گوش نکن! پریدم! از همه چی پریدم! مهم نیست مریض توی خونه خوابیده باشه. مهم نیست کسی ناراحتی اعصاب داشته باشه. مهم نیست یه نفر سالم سالم باشه و بر اثر این بمب های صوتی و