خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

مستند صوتی سفر مجتبی خادمی به شمال بخش چهاردهم

امروز در خدمت شما هستم با چهاردهمین بخش از سفر صوتی مستندم به شمال. خیلی سرم شلوغ شده در حدی که به برنامه های روزمره ی خود نیز بی اعتنا شده ام. منی که همیشه لذتم و تفریحم و گردشم ترک نمیشد، با امروز دقیقا چهار روز میشود که جایی تفریحی نرفته ام. با امروز، دقیقا سه روز میشود که به زیارت حمام نائل نشده ام. به هر حال، راستیاتش در تاریخ 26 مرداد سال 92 خورشیدی، کاروانی بیش از صد نفر از اصفهان به سرپرستی فرهاد ناطقی، به سمت شمال به راه افتاد. در این سفر، تجربیات زیادی کسب کردم و همچنین از تجربیات پیشینم استفاده کردم. لطفا
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

مستند صوتی سفر مجتبی خادمی به شمال بخش سیزدهم

درود خدمت همه ی گوش کنی ها، هم محلیهای عزیز و در ضمن خدمت رهگذران گرامی! امروز در خدمت شما هستم با سیزدهمین بخش از سفر صوتی مستندم به شمال. این قسمت را امروز در آستانه ی شب چله برای شما آماده کردم. امشب که گوشش بدهید، خاصیتش را 120 روز بعد متوجه خواهید شد. راستیاتش در تاریخ 26 مرداد سال 92 خورشیدی، کاروانی بیش از صد نفر از اصفهان به سرپرستی فرهاد ناطقی، به سمت شمال به راه افتاد. در این سفر، تجربیات زیادی کسب کردم و همچنین از تجربیات پیشینم استفاده کردم. لطفا در صورتی که مایل به کنجکاوی بیشتری هستید، بخشهای مختلفی که اینجا قرار می
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

مستند صوتی سفر مجتبی خادمی به شمال بخش دوازدهم

درود خدمت همه ی گوش کنی ها، هم محلیهای عزیز و در ضمن خدمت رهگذران گرامی! امروز در خدمت شما هستم با دوازدهمین بخش از سفر صوتی مستندم به شمال. در این تراک از مستند شمال ما بییایید و ببینید که دریا دوستی و شیطنت به چه قیمتی. آخر یکی نیست بگوید شما اگر جنازه ی گرامیت را خوب بی خیال. خودتان باید باشید و ببینید وقتی موج سه متر روی سرتان شیرجه برود چه مزه ای دارد. در این اوصاف، بعضی از صداها هست که ماندگار میماند. مثلا صدای جناب فرهاد ناطقی و همسر محترمشان که مسئول هستند و نگران سلامتی بچه ها. صدای جناب وطن‌دوست هم هست.
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

مستند صوتی سفر مجتبی خادمی به شمال بخش ششم تا یازدهم

درود خدمت همه ی گوش کنی ها، هم محلیهای عزیز و در ضمن خدمت رهگذران گرامی! امروز در خدمت شما هستم با ششمین تا یازدهمین بخش از سفر صوتی مستندم به شمال. در بخش ششم از وضعیت مسافرین در 27 مرداد با خبر میشوید. میبینید که عدم برنامه ریزی دقیق، باعث هدر رفتن وقت، خستگی مسافران و معطلی میشود. وقت پیاده شدن است و ساکها نیستند. تا سرپرست هم نباشد به محل اسکان راهت نمیدهند که فعلا سرپرست هم نیست. تازه جالب تر آن که بعضیها چه حال و حوصله ای دارند که در این وضعیت بحرانی، بلندگو به دست، شروع به خوش آمد گویی میکنند. خوش به حالشان،
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

مستند صوتی سفر مجتبی خادمی به شمال در مرداد 92 بخش پنجم

درود خدمت همه ی گوش کنی ها، هم محلیهای عزیز و در ضمن خدمت رهگذران گرامی! امروز در خدمت شما هستم با پنجمین بخش از سفر صوتی مستندم به شمال. در این بخش، اتفاقهای خنده داری می افتد ولی شما یواشکی گوشش بدهید و آرام بخندید. کلاس اینترنت به سرپرستی من در اتوبوس شاه رضاییها برگزار میشود و چه کلاسی. ما اینترنت را با شعرهای شاد، تدریس میکنیم، از کف برای درک بهتر مطالب استفاده میکنیم و تازه چنانچه تعداد متقاضیان کلاسهایمان به حد کافی نرسید، پولها را پس میدهیم. ما حتی از اتومبیلهایی مانند ژیان برای درک عمیقتر مطالب، استفاده میکنیم. البته موفقیت این کلاسها را مدیون مهندس
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

مستند صوتی سفر مجتبی خادمی به شمال در مرداد 92 بخش چهارم

درود خدمت همه ی گوش کنی ها، هم محلیهای عزیز و در ضمن خدمت رهگذران گرامی! امروز در خدمت شما هستم با چهارمین بخش از سفر صوتی مستندم به شمال. یک مسافرتی به عقب ماشین داشته باشیم و ببینیم آنجا اوضاع از چه قرار است. بدتر از همه وقتیست که قدرت نه گفتن نداشته باشی. خوب، پژوهنده هم با شاهکار همیشگیش از راه میرسد و مثل دوره گرد هایی که خوشبختی میفروشند، بچه ها را شکوفه باران میکند. عده ای هم که جنگ راه انداخته اند و چه خوش است این جنگهای زودگذر ولی لذتبخش! راستیاتش در تاریخ 26 مرداد سال 92 خورشیدی، کاروانی بیش از صد نفر از
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

مستند صوتی سفر مجتبی خادمی به شمال در مرداد 92 بخش سوم

درود خدمت همه ی گوش کنی ها، هم محلیهای عزیز و در ضمن خدمت رهگذران گرامی! امروز در خدمت شما هستم با سومین بخش از سفر صوتی مستندم به شمال. پیدا کردن دوستهای جدید در کنار بودن با دوستهای قدیم، یکی دیگر از تجربیات نابی بود که داشتم و تکمیل شد. جانیک، یکی از بچه های نابینای با استعداد، در زمینه های فنی، هم صندلی من شد و شاید هم من هم صندلی او شدم. به هر حال، عصاهای بچه ها در سازمان هفتم تیر، برای تعمیر، دست جانیک فنی را میبوسند! آدم با حال و با معرفتیست این جانیک که در طول سفر بیشتر با او آشنا می
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

مستند صوتی سفر مجتبی خادمی به شمال در مرداد 92 بخش دوم

درود خدمت همه ی گوش کنی ها، هم محلیهای عزیز و در ضمن خدمت رهگذران گرامی! امروز در خدمت شما هستم با دومین بخش از سفر صوتی مستندم به شمال. برنامه ریزی پدیده ی مهمی است و من در این سفر با این مفهوم، بیش از پیش آشنا شدم. وقتی مدیریت ضعیف باشد، حتی روی کوچکترین و فرعیترین مسئله ی ممکن یعنی شماره ی صندلی، فکرش را بکنید آتش چه دعواها که ممکن است شعله اش همه را بسوزاند. باید خودتان از نزدیک با این عدم مدیریت مواجه شوید و یکی از راههای کسب تجربه، گوش دادن به بخش دوم سفر من است. البته از جناب ناطقی ممنونم و
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

مستند صوتی سفر مجتبی خادمی به شمال در مرداد 92 بخش اول

درود خدمت همه ی گوش کنی ها، هم محلیهای عزیز و در ضمن خدمت رهگذران گرامی! امروز در خدمت شما هستم با اولین بخش از سفر صوتی مستندم به شمال. در تاریخ 26 مرداد سال 92 خورشیدی، کاروانی بیش از صد نفر از اصفهان به سرپرستی فرهاد ناطقی، به سمت شمال به راه افتاد. در این سفر، تجربیات زیادی کسب کردم و همچنین از تجربیات پیشینم استفاده کردم. لطفا در صورتی که مایل به کنجکاوی بیشتری هستید، بخشهای مختلفی که اینجا قرار می گیرد را به دقت و با یک عدد هدفون بشنوید. بعضی از لحظات بوده که من فراموش کرده ام شرح ماجرا را بگویم یا بعضی از