خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

گزارش ویژه ایران سپید از گفتگو با عوامل برنامه ی زندگی ادامه داره

سلام سلام سلام سلام مزاحم همیشگی بازم اومد تا در باره ی زندگی ادامه داره مطلب منتشر کنه این بار خبری از دانلود برنامه نیستا چند روز پیش آقای مجید سَرایی نویسنده ی بخش فرهنگی روزنامه ی ایران سپید به ساختمون شهدای رادیو در جام جم اومده بود تا از ضبط برنامه ی زندگی ادامه داره گزارش تهیه کنه پس از این که برنامه ی هشتم را ضبط کردیم گفتگو ایشان با عوامل برنامه شروع شد که روز شنبه 23 آذر در روزنامه بریل و گزارش تکمیلی در سایت ایران سپید قرار گرفت بد ندیدم این گزارش رو اینجا هم منتشر کنم از طرف خودم و سایر بچه های