خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

کمی منطقی فکر کنیم

دوستان عزیزم سلام. میدونم حال روحی بعضی از شما خوب نیست و تحت تاثیر اتفاقات اخیر قرار گرفتید. میدونم بعضی از شما از شادی در پوست خود نمیگنجید و رفتن حسینی، چشمه و پریسیما را بهترین اتفاق میدانید. دسته ای دیگر هستند که بیتفاوت هستند و فرقی نداره کی باشه کی نباشه. آنها فقط میخواهند در سایت فعالیتی داشته باشند و از مطالب استفاده کنند. گروه اول فقط بخاطر دوست بودن با این سه عزیز (احساساتی) یا بخاطر اینکه فکر میکنند اگر امروز با اینا چنین رفتاری شد پس ممکنه فردا هم با خودشان چنین رفتاری شود (منطقی) هستند. گروه دوم فقط بخاطر دشمنی با این سه نفر و