خانه
دسته‌ها
شعر و دکلمه

مادربزرگ

سلام چند روزی میشه که یکی از مهربونترین و دوست داشتنیترین موجودات زندگی ام رو برای همیشه از دست دادم. داشتم توی اینترنت سرچ میکردم، این متن زیبا رو به یاد او پیدا کردم. دلم خواست اینجا با شما به اشتراکش بذارم. شاید کمی درد روحم سبک شه. مادربزرگ آنکه نمیخوابید تا نمیخوابیدم، نمینوشید تا نمینوشیدم، نمیخندید تا نمیخندیدم، امشب، برای همیشه خوابیده است برای همیشه آنکه راه رفتنم، اندیشیدنم، سخن گفتنم آموخت، خود دیگر برای همیشه، سخن نخواهد گفت برای همیشه او را میگویم او را، او را، دیگر ندارم او را دیگر چه ناباورانه، نخواهم داشت او که هم مادر بود، هم مادربزرگ هم مادری کرد، هم

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده