خانه
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

نوازندگی خیابانی شغلی پر در آمد

شاید از نیاکان خود شنیده باشیم که چه کار های سختی می کردند و برای پول در آوردن چه سختی ها که نمی کشیدند و چه مشقت ها که به جان نمی خریدند. مثلا پدر بزرگ من می گفت که در برف و و بارش های قدیم یعنی حدود شصت سال پیش که به چند متر در اصفهان هم می رسید مجبور بودند حتی به تهران سفر کنند حالا شما فکر کنید بدون ماشین. با یک حیوان. با این همه خطر. باید بری تا پول در بیاری وگرنه زن و بچه از گشنگی میمیرند. حالا قصدم سخن رانی در مورد سختی های گذشتگان خود و شما نبود قصدم این

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده