خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

از هوس تا پیتزا. فقط یک گام هست. یک نفس

وقتی قرار شد من به دنیا بیایم کسی آره هیچ کس حتا سر نوشت از من نپرسید که عزیز تو چی دوست داری. وقتی قرار شد پدر و مادری برای من انتخاب شوند هیچ کس نپرسید کدام پدر و مادر را می خواهی. دوست داری کجا به دنیا بیایی. می خواهی فرزند چندم باشی. دوست داری چه ژنهایی را به ارث ببری. دوست داری. دوست داری. دوست داری. حتا تومور مغزی تو دو سالگی از من نپرسید آیا دوست داری که من تمام عصبهای تو را له کنم تا تا آخر عمرت اصیر چشمهایت باشی. نه حتا اون هم نپرسید. وقتی مامانم برایم تعریف می کند که پدر بزرگی
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

من هوس دارم هوس.

من امروز می خواهم یک حرف جدی باهاتون بزنم. جدی است شوخی هم ندارم پس لطفا اگر نظر می دهید مسخره ام نکنید که شاکی می شوم بدجور ها می زنم چشم و چارتان را پایین می آورم ها. نه چشم که ندارید. اگه داشتید که این جا نمی آمدید البته به رهگذران بینا اهانت نشود. من هوس دارم. من هوس کرده ام خوب بابا منم انسانم دیگه نمی دونم چی شده اینقدر هوس دارم. من هوس پیتزا کردم. دلم لک زده یک پیتزا بخورم. اصلا بوی سس می شنوم یا کلمه پیتزا به گوشم می خوره یا از دم فصد فودی رد می شوم دلم می خواهد گریه