خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

هم ترسوندینم هم خوشحالم کردین!

همچین که میدیدم پهنای باند محله توی این ماه میلادی یعنی جولای که دیروز روز آخرش بود داره تند و تند و تند توسط دانلود های شما هم محله ای ها خورده میشه از یک طرف به خودم می لرزیدم که اگه پهنای باند تموم شد چه گِلی به سر بریزم و از طرف دیگه خوشحال بودم که اگر پهنای باند ما داره خورده میشه یعنی دانلود ها زیاد شده و این معنیش اینه که چیز هایی که میگزاریم به درد میخوره! پس دل را به دریا زدم و گفتم بگذار محدودیت دانلود ایجاد نکنم ببینم چی میشه که خوشبختانه دیروز در کمال مسرت و خوشبختی ماه میلادی به