دسته‌ها
اجتماعی روانشناسی گزارش مقاله ها

سی و یکمین مقالۀ ارائه شده در همایش جامعۀ بینا شهروند نابینا، مقایسه روابط اجتماعی و شادکامی دانش آموزان دختر مبتلا به نقص بینایی و دانش آموزان عادی

  درود یاران علاقه‌مند به تحقیق و پژوهش، نوبت به مقالۀ 31 رسید که دعوت میکنم از این لینک دانلود کنید پیروز و مهربان و بخشایشگر باشید.   مقایسه روابط اجتماعی و شادکامی دانش آموزان دختر مبتلا به نقص بینایی و دانش آموزان عادی   فاطمه حیدریان[1] ریحانه کَدیور [2] حانیه محمدی[3]   [1]دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه امام رضا (ع)، fatemeh.shahri@yahoo.com [2]دانشجوی کارشناسی روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه فردوسی مشهد، re_kadivar1@yahoo.com [3]دانشجوی کارشناسی روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه فردوسی مشهد   چکیده   با نظر به اهمیت توجه به کودکان و نوجوانان دارای محدودیت و تشخیص عمق مشکلات آنان و به تبع آن یافتن راه‌حل‌های مناسب