خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

من به روزنامه ایران سپید اصلا رأی نمی دهم

من به روزنامه ایران سپید اصلا رأی نمی دهم چون تاریخ مصرفش سر آمده است. من به روزنامه ایران سپید اصلا رأی نمی دهم چون ادامه کارش در قالب کنونی یک ویترین نمایشی بیشتر نیست تا برای خارجی ها پز بدهند که در این مملکت گل و بلبل برای نابیناها روزنامه مخصوص در میآوریم. به یاد دارم یک وقتی خود ایران سپید نوشته بود که در یک همایش بین المللی (فکر کنم در تهران) یکی از همین از ما بهتران (که انگار از کشور های عرب خاور میانه هم آمده بوده) شماره ای از روزنامه را سر دست می گیرد و عالم و آدم را خبردار می کند که