خانه
دسته‌ها
داستان و دل‌نوشته

قدری با هم حرف بزنیم

البته قدری با من حرف بزنید. یک مشت حرف ها بزنید که توی عمرم نشنیده باشم. من شنیدار حرف های تکراری نیستم. ولی کلمات همیشه خودشان هستند. آنها هم زندگی خودشان را دارند. همان هایی که همیشه بوده اند و امروز هم هستند و فردا هم خواهند بود. این ما آدم ها هستیم که هر روز یک رنگ عوض می‌کنیم. امروز خودمان هستیم و فردا کس دیگری می‌شویم. وقتی به صد درجه زیر صفر رسیده باشی هیچ کلمه ای به کارت نمی‌آید. درست مثل من. منی که دیگر هیچ وقت خودم نیستم اما به هر طریقی روز ها را به شب و شب را تا صبح سپری می‌کنم. به

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده