خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

یک فنجان سرگرمی در کافه یلدا

به قول مجتبی ی عزیز هللو علیکم چطورین یا بهترین آیا؟ یلدا بانو عضو جدید محله با یک تاپیک نیمه طنزو جدی وکمی تا قسمتی احتمالا سرکاری در خدمته امیدوارم از طعم یک فنجان سرگرمی من خوشتون بیاد امضا-من سرنوشت دخترکی هستم که به سر انگشتان پا دست اش هرگز به شاخه ی هیچ آرزویی نرسید! Q1. In which battle did Napoleon die? * his last battle درکدام جنگ ناپلئون مرد؟ در اخرین جنگش Q2. Where was the Declaration of Independence signed? * at the bottom of the page اعلامیه استقلال امریکا درکجا امضاشد؟ در پایین صفحه Q3. How can u drop a raw egg onto a concrete floor