خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
زبان خارجی

درس 12 از سری دروس شنیداری آموزش زبان انگلیسی

سلام رفقا. چه خبرا؟ درس 12 هم رسید. کمه ولی به از هیچ چیه. خلاصه مهم اینه که مام هستیم و میریم جلو. شوخی کردم، چون حجم درس کم بود این جلسه یه نمه کمتره. در این جلسه یه نمه روی شیوۀ سؤال‌سازی در زبان انگلیسی کار کردیم، و دو گونه سؤالات رو بررسی کردیم. ضمنا از این درس به بعد یه چیزیم به دروسمون اضافه شده که اسمش هست Reading حتما تو دبیرستان داشتین و اسمشو شنیدین. خب اینم درس 12 امیدوارم لذت ببرین. سؤالی چیزی بود تو کامنتا بگین، کیه که جواب بده! بای.
دسته‌ها
زبان خارجی

درس 11 از سری دروس شنیداری آموزش زبان انگلیسی

سلام رفقا. چی کارا می کنین با درسای لاکپشتی ما؟ خسته که نشدین؟ آقا اعتراض وارد نیست. ما آهسته و پیوسته می‌ریم. خب درس 11 هم رسید. تو این درس مهمترین چیزی که یاد می‌گیریم چگونگی بیان ساعته در زبان انگلیسی. کلا در زبان انگلیسی ساعت به دو شکل گفته می‌شه. یکی شکل رسمیشه یکی دیگه هم شکلیه که بیشتر بین مردم رواج داره. خب سرتونو درد نیارم توضیحات تکمیلیو تو درس دادم. خوب بگوشین بعدشم اگه سؤالی چیزی داشتین تو کامنتا بگین ببینیم چی می‌شه؟ خب تا درس بعد بای.
دسته‌ها
زبان خارجی

درس نهم از سری دروس شنیداری آموزش زبان انگلیسی

سلام رفقا. چه خبرا؟ خب به امید حق درس 9 هم رسید. -عجب! مگه نگفته بودی میکروفونت مشکل داره؟ ما رو گرفتی؟ …. -باشه باشه، نزن، بابا صبر کن بگم دیگه. مشکلم حل شد. بالاخره زدم تو گوشش، تو درس توضیح دادم چی جوری حلش کردم. با عرض معذرت فراوون از دوست قدیمیم ویندوز 7 عزیز دیگه نمی تونم برگردم پیشش. خب عزیزان توضیحات مبسوط تو درس داده شده و دیگه اینجا حرف زدن اطالۀ کلامه و بس. بزن تو گوشش خب نظر یادتون نره ببینیم چه می کنین؟ تا دروس و آموزشای بعدی بای.
دسته‌ها
زبان خارجی

Hello

Dear All. Hi, How’s it going? ok? great! you may have stopped to wonder why the audio English lessons aren’t done as usual. have they been over? just these 3, finished? no not at all, you know, one of the most important things I need to go on these sessions is missing. can you make a guess what it is? say: yeah it’s my voice, don’t worry, I’ve just caught a bad cold, including a little sore throat, so I wasn’t able to record the audio lessons. but as soon as I get over, I am going to go on the sessions. yep, that was all. see you then.