دسته‌ها
English stuff آموزش آموزش های رایگان صوتی

درس 18 از سری دروس شنیداری آموزش زبان انگلیسی

سلام رفقا. چطورین؟ خوش می‌گذره؟ اگه اجازه بدین درس 18 رو کلید می‌زنیم. خب، قبل از هر چیزی بزن تو سرش تا ببینیم دنیا دست کیه؟ حالا بریم ببینیم چه دسته گلی تو این درس به آب دادیم: مثل همیشه رفتیم سراغ تاپناچ و چند تا تمرینو کار کردیم. یه نمه با طرز آدرس دهی در زبان انگلیسی آشنا شدیم. ای! یه چند تا لغتم یاد گرفتیم. بعدش رفتیم سراغ اینترچنج با انواع محلهای زندگی آشنا شدیم. یه نمه فرق بین خونه و آپارتمانو فهمیدیم. چند تا لغتم یاد گرفتیم. با یه اصطلاح مامان آمریکاییم آشنا شدیم که بیشتر به درد خانمایی که بچۀ کوچیک دارن می‌خوره. یه نمه