خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
زبان خارجی

درس 18 از سری دروس شنیداری آموزش زبان انگلیسی

سلام رفقا. چطورین؟ خوش می‌گذره؟ اگه اجازه بدین درس 18 رو کلید می‌زنیم. خب، قبل از هر چیزی بزن تو سرش تا ببینیم دنیا دست کیه؟ حالا بریم ببینیم چه دسته گلی تو این درس به آب دادیم: مثل همیشه رفتیم سراغ تاپناچ و چند تا تمرینو کار کردیم. یه نمه با طرز آدرس دهی در زبان انگلیسی آشنا شدیم. ای! یه چند تا لغتم یاد گرفتیم. بعدش رفتیم سراغ اینترچنج با انواع محلهای زندگی آشنا شدیم. یه نمه فرق بین خونه و آپارتمانو فهمیدیم. چند تا لغتم یاد گرفتیم. با یه اصطلاح مامان آمریکاییم آشنا شدیم که بیشتر به درد خانمایی که بچۀ کوچیک دارن می‌خوره. یه نمه
دسته‌ها
زبان خارجی

درس 6 از سری دروس شنیداری تدریس زبان انگلیسی

سلام رفقا. چطور مطورین؟ خوبین که؟ خوب می دونم یه نمه دیره. ولی ببخشین دیگه، باور کنین سخت درگیر امتحانات فاینال بچه های مؤسسه هستم، خلاصه بگذریم، لاکپشتی جلو رفتن همیشه بهتر از اصلاً نرفتنه مگه نه؟ مجتبی می دونه به خدا. خوب، درس 6 را می تونین از اینجا دریافت کنین خوش باشین.