دانلود صوتی گزیده تاریخ ویل دورانت این بار جلد4 بخش اول

درود بر علاقهمندان به تحقیق و پژوهش و مطالعه، چندی پیش بنا به توصیۀ دوستی آن هم به علت خاصی قرار شد کتاب وزین و ارزشمند تاریخ تمدن ویل دورانت را مطالعه کنم.
حقیقتش این سؤال مطرح بود که آیا قصهها و داستانهایی که در کتب مذهبی آمده اند، جنبۀ سمبلیک  دارند و گفته شده اند تا انسانها از آنها درس بیاموزند و عبرت گیرند یا اینکه واقعا این اشخاص یا حوادثی که در این داستانها روایت شده، در قطعه‌ای از این تاریخ دیرینۀ بشری وجود داشته اند و رخ داده اند. تا اینکه همانطور که گفتم دوستی توصیه کرد که تاریخ ویل دورانت را مطالعه کنم شاید که به پاسخ پرسشم برسم.
القصه، رفتم سراغ این کتاب بسیار حجیم و مطول، جلدهای آن را یکی پس از دیگری مرور کردم و بسیار نکاتی آموختم، در جریان مطالعه، به این نتیجه رسیدم که بخشهایی را که فکر میکنم میتوانند در راستای کنجکاوی و پرسش من باشند را از کل کتاب جدا کنم تا سر فرصت با صبر و حوصلۀ بیشتر و بهتری مطالعه کنم.
قسمتهایی که من از این مجموعه برگزیدم بیشتر مربوط به امور فکری و ذهنی اعم از ادیان و مذاهب و اعتقادات و فلسفه میشوند.
و از آنجا که دوست دارم هر آنچه را که خود میپسندم با شما دوستان خوب و یاران به اشتراک بگذارم لذا سعی میکنم به تدریج گزیده جلدهای مختلف این کتاب را در اینجا قرار دهم شاید مورد استفاده تاریخ‌پژوهان قرار گیرد.
البته برای موردی به دوستی که مسؤول یکی از کتابخانههای صوتی است تماس گرفتم و بهش گفتم که چنین کاری کرده‌ام و گفتم که شما هم میتوانید دانلود کنید و در اختیار دانشجویان تاریخ قرار دهید که این دوست مهربان آب پاکی روی دستم ریخت و گفت که خیلی خوش خیالی و با چند بار عذرخواهی گفت که دانشجویان ما فقط آن بخشهایی را که استاد معرفی میکند و فقط برای گرفتن نمره میخوانند.
به هر حال این کاریست که من انجام دادم و تقدیم میکنم به امید استفاده شدنشان.
در پایان یادآور میشوم که من نام فایلها را بر اساس فهرست کتاب آماده کرده ام یعنی هر موضوعی در یک فایل صوتی قرار دارد و نام فایلها همان نامهایی است که در فهرست کتاب آمده است بنا بر این اگر کسانی تمایل به تکمیل کردن این مجموعه و گزیده داشته باشند میتوانند این کار را ادامه دهند. مثلا در کتابی ممکن است من مطلب قابل توجهی در فصل یک نیافته باشم لذا آن بخش با ۲ که نشانۀ
فصل دوم است شروع میشود حال ممکن است فصل دوم دارای چند بخش باشد که آن را هم با ۲٫۱ و…. مرتب کرده‌ام.
همچنین در ابتدای هر کتاب فهرست کلی همان کتاب را هم قرار داده ام که چنان چه علاقهمندان خواستند به فهرست کل دسترسی داشته باشند و از فهرست مذکور عناوین دیگری را برگزینند این امکان در اختیارشان باشد. در ضمن چون من کل کتاب را در اختیار دارم لذا دوستان میتوانند چنان چه فصل یا بخشی از کتاب را نیاز داشتند اعلام کنند تا در همین سایت در اختیارشان بگذارم.
خلاصه دوستان و یاران گرامی توصیه میکنم حتما این مجموعه را دانلود کنید و بشنوید که با این مجموعه میتونیم تاریخ بشر را از پیش از تاریخ تا عصر حاضر مروری بکنیم و ببینیم که جهان چقدر وسیع و گسترده بوده و چه مراحلی را پشت سر گذاشته تا بدینجا رسیده است و ببینیم که دنیا و تحولات آن بسیار گستردهتر از آنیست که به ما گفته‌اند.
آهان یه چیز دیگه: من سعی کرده‌ام که نام فصل و بخش را روی عنوان فایل مربوطه بنویسم ولی از آنجایی که فایلها و پوشهها را با حروف فارسی نمیشود آپلود کرد لذا وقتی پوشه را از رار خارج و باز میکنید فقط شمارۀ فصلها و بخشها را ملاحظه میکنید ولی من در انتها همین متن، نامهای فایلها را هم مینویسم تا چنان چه مایل بودید از آنها استفاده کنید و شما هم دارای فایلهایی با نامهای فارسی باشید تا هنگام حرکت روی فایلها عناوین را هم داشته باشید و اجباری به باز کردن فایل برای اطلاع از موضوع آن نداشته باشید.

پس لطف کنید گزیده جلد4 بخش1 را با حجم 703مگابایت از

اینجا دانلود بفرمایید

روزگارتان خوش و سرشار از آگاهی و خردورزی و مهربانی و نوع دوستی

 

فهرست گزیده تاریخ ویل دورانت جلد4 بخش1

 

01. فهرست

 

1.2 امپراتور کافر، 2 مسيحيان و مشرکان
1.4 امپراتور مشرک

3.1 پيشرفت مسيحيت، 1 سازمان کليسا
3.2 بدعتگزاران
3.3.1 مسيحيان غرب، 1 رُم
3.3.2 قديس هيرنوموس
3.3.3 سربازان مسيحي
3.4.1 مسيحيت شرق، 1 راهبان شرق
3.4.2 اسقفان شرق
3.5.1 قديس آگوستينووس، 1 گنهکار
3.5.2 عالِم الهي
3.5.3 فيلسوف
3.5.4 بَترَک
3.6 کليسا و دنيا
7.1 ايرانيان، 1 جامع? ساساني
7.2 سلطنت ساسانيان
7.3 هنر ساسانيان
7.4 فتح اعراب
8.0 تمدن اسلامي، جدول گاه‌شماري
8.1 محمد، 1 جزيره العرب
8.2 محمد در مکه
8.3 محمد در مدينه
8.4 پيامبر پيروز
9.1 قرآن، 1 ترکيب
9.2 عقايد
9.3 اخلاق
9.4 دين و دولت
9.5 منابع قرآن

10.1 شمشير اسلام،، 1 خلفاي راشدين
10.2 خلافت اموي
10.3.1 خلافت عباسي، 1 هارون الرشيد
10.3.2 انحطاط دولت عباسي
10.4 ارمننستان
11.1 اوضاع کشورهاي اسلامي، 1 اقتصاد
11.2 ايمان
11.3 ملت
11.4 دولت
11.5 شهرها
12.1 فکر و هنر، 1 دانشوري
12.2 علوم
12.3 پزشکي
12.4 فلسفه
12.5 تصوف و بدعت
12.6 ادبيات
12.7 هنر
12.8 موسيقي
13.1 اسلام در غرب، 1 فتح آفريقا
13.2 تمدن اسلام در افريقا
13.3 اسلام در حوزه مديترانه
13.4.1 اسلام در اسپانيا، 1 خلفا و اميران
13.4.2 تمدن در اسپانياي مسلمان

14.1 عظمت و انحطاط مسلمانان، 1 شرق اسلامي

14.2 مسلمانان در مغرب
14.3 جلوههايي از هنر اسلامي
14.4 عصر عُمَر خيام
14.5 عصر سعدي
14.6 علوم اسلامي
14.7 غزالي و تجديد حيات ديني
14.8 ابن رشد
14.9 حمله مغول
14.10 اسلام و جهان مسيحيت
15.0 تمدن يهودي
15.1 تلمود، 1 تبعيد شدگان
15.2 تدوين کنندگان تلمود
15.3.1 شريعت، 1 الهيات
15.3.2 شعائر ديني
15.3.3 اصول اخلاقي تلمود
15.4 زندگي و قانون
16.1 يهوديان قرون وسطي، 1 جماعات يهوديان مشرق‌زمين
16.2 يهوديان اروپا
16.3.1 زندگي يهود در جهان مسيحيت، 1دولت
16.3.2 اقتصاد
16.3.3 اصول اخلاقي
16.3.4 دين
16.4 ضديت با قوم يهود
17.1 عقليات و ذوقيات يهود، 1ادبيات
17.2 ماجراهاي تلمود
17.3 علم در ميان يهود
17.4 پيشرفت فلسفه يهود
17.5 ابن ميمون
17.6 جنگ طرفداران و مخالفان ابن ميمون
17.7 قباله
17.8 رهايي
21.1 مسيحيت در کشمکش، 1قديس بنديک توس
21.2 گريگُريوس کبير
21.3 امور سياسي پاپ
21.4 کليساي يوناني
21.5 غلب? مسيحيت بر اروپا
21.6 حذيذ دوران قدرت پاپها
21.7 اصلاح کليسا
21.8 شقاق شرقي کبير
21.9 گريگُريوس هفتم
22.2.4 خاوند
22.2.5 کليساي فئودال

این نوشته در اجتماعی, تاریخ, صوتی, کتاب, کتاب صوتی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

15 Responses to دانلود صوتی گزیده تاریخ ویل دورانت این بار جلد4 بخش اول

 1. 1
  کامبیز کامبیز says:

  سلام عمو. من دارم خواستم بگم خیلی گلی

  • 1.1

   درود کامی اول که خودت گلی. دوم که اصلا هم نداری. این گزیده رو خودم تهیه کرده ام و برای اولین باره که اینجا منتشرش میکنم. لطفا متن پست رو دقیقتر بخون تا متوجه بشی که این گزیده با اصل کتاب تفاوتهایی داره و یکی از مهمترینش اینه که فایلها بر اساس فهرست کتاب هستند پس هر فایلی شامل همان عنوانی میشه که در فهرست کتاب آمده. اگر کسانی پیدا بشند که کل کتاب را مطابق با فهرست خود کتاب مرتب کنند خدمت بزرگی به علاقهمندان به مطالعه کرده اند بویژه به کسانی که میخواهند از این کتاب بعنوان منبع و مرجع برای تحقیق استفاده کنند. پس کامی لطف کن اگه میتونی دان کن بررسی کن در کتابخانهت قرار بده شاید کسانی باشند که اشتیاق به مطالعه گزیده داشته باشند و فرصتی برای خواندن کل کتاب نداشته باشند بعدشم ببین میتونی چند نفر رو بسیج کنی که همه کتاب را مطابق با فهرست کتاب تنظیم و مرتب کنند من این امکان را فراهم کرده ام که لازم نباشه هر کس از نو کار را شروع کنه بلکه میتونه ادامه دهنده راه من باشه یادم گرامی باد خخخخخ. راستی یک نکته را همینجا یادآور شوم که مبادا و مبادا کسانی گمان کنند که بخاطر گزیده بودن این مجموعه در محتوای مطالب دخل و تصرفی شده باشه، هرگز. من فقط از بین عناوین و فصلها گزینش کرده ام و کمترین دخالت و دخل و تصرفی در متن فایلهای کتاب نداشته ام. چون احساس کردم که برخی به اشتباه چنین تصوری کرده اند این مطلب را یادآور شدم. اگر پرسش ابهام یادآوری و هر موضوع دیگری بود برای پاسخدهی آمادگی دارم. تشکر کامی از حضورت ولی دانلود کن و نظرتو بگو.

 2. 2
  کامبیز کامبیز says:

  نظرم اینه که خیلی عزیزی. عمویی مچکریم

 3. 3
  بهار خانم says:

  سلاام بر عموی خوبو نازنین فرشته روی زمین
  خسته نباشید. من عاشق عمو هستم خوشحالم که شماهم عمویی. موفق باشید

  • 3.1

   درود بر نازنین بهار خانم همچون بهار شاد و سرزنده. سپاسگزارم از شرفیابیت در این پست. امیدوارم این کتاب را مطالعه کنی ما همگی به آگاهی و خردورزی شدیدا نیازمندیم. با مطالعه چنین کتابهایی که با واقعیات جهان بیشتر آشنا میشویم درهای روشنبینی هم به روی ما گشوده خواهد شد. قطعا بسیاری علاقهمند به ادامه توهمات و تخیلات در نسل جوان ما هستند ولی ما با مطالعه بیشتر میتوانیم پردههای جهل و ناآگاهی و در نتیجه تقدسهای بیجا را کنار بزنیم تا خورشید بهاری به اندرون جان و و وجود ما تابانده شود. مهر بانو بهار گرامی باز از حضور پر مهرت سپاسگزارم. همیشه بهاری و شاداب باشی دخترم.

 4. 4
  کامبیز کامبیز says:

  کتابخونه دانلود خواهم کرد عمویی. چشم

 5. 5
  عدسی بشاشadasi says:

  درود!
  تو بزرگترین لطف را به من کردی که در کامی اینترنت را به من یاد دادی…
  من فقط دانلود میکنم و دانلود کردم تا روزی به خواندن دانلودهایم برسم…
  خوب حالا زیادی پررو نشو تو باعث شدی اون پست من پرپری پروازی بشه و گاو نه من شیر شدی خخخخخخخخخخخخخخخخخهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها
  این هم دست مزدت برای آموزش کامی اینترنت به من…
  خلاصه اگه دستم بهت برسه تیکه بزرگت گوشته…
  راستی مواظب باش از اونور بوم نیفتی توی چاه فاضلاب
  خخخخخخخ با تشکر از پستت و لطفت!

  • 5.1

   زهر مار عدسی مگه خنده داره. بخودت بخند. از رفتار و بقول خود پلیدت جواب دندان یا قندانشکنت تو اون پست کذایی شدیدا بدم اومد خخخخخخ. ثابت کردی که به بچههای محله نمیشه اعتماد کرد درد دلی کرد یا صادقانه حرفی را زد چون بقول استان فارسیها تا دینگ دینگ قیامت ول ات نمیکنند. خب من که کاری نکردم برای کامی یاد گرفتنت تو لطف داری و واقعا قدرشناسی. مرسی که به ما سر زدی. قطعا که اگر نبود مسئله پرپری هرگز اینجا پیدات نمیشد. فعلا عزادار پرپری هستی مواظب باش تا میاد چهلمش بشه خودتم همراهش نری خخخخخخ. بازم مرسی.

 6. 6
  عرفان says:

  درود
  حتما سر فرصت مطالعه خواهم کرد
  سپاس فراوان عموجان

  • 6.1

   درود بر مرام و معرفت خودت نازنین پسر. حتما و حتما سر فرصت مطالعه کن. ببین عرفان جوانان میهن ما حتما باید سطح آگاهیشون بالا بره. مطالعاتی مثل رمان هرچند لطف خودشو داره ولی عمق آگاهی رو بالا نمیبره. ما باید با تاریخ کشورمون و فرهنگمون بیشتر آشنا بشیم. ما باید از گذشته عبرت بگیریم و دوبار از یک سوراخ گَزیده نشیم و اونم ممکن نیست جز با آگاهی و آگاهی هم ممکن نیست جز با مطالعه مفید و مؤثر و کارساز و کاربردی. مرسی از حضورت فدای پسر نازنینم.

 7. 7
  گوشه نشین says:

  سلام دوست عزیز برای این زحمتی که شما کشیده اید و وقتی که گذاشته اید یک تشکر خشک و خالی کافی نیست و خیلی ناچیزست اما متاسفم که فعلاً کار دیگری از دستم ساخته نیست.. اگر هرکدام از ما نابینایان برای آگاهی و بالا رفتن سطح فرهنگ خودمان حد اقل همین قدر وقت میگذاشتیم شرایطمان بهتر از ال آن بود..توفیق هرچه بیشتر شما را از خداوند خواستارم ..

 8. 8
  مهدی 313 says:

  سلام عمو حسین عزیز
  من سالها پیش که خوب میدیدم این کتاب رو تو کتابخونه خوندم . فکرش را نمی کردم صوتی اش هم باشه . خیلی خوشحال شدم و حتما این فایلی که گذاشتین رو دانلود می کنم و به دنبال بقیه اش هم میرم . باز هم بسیار متشکرم . موفق و پیروز باشید و خسته نباشید

  • 8.1

   درود بر مهدی عزیز. خوبه که این کتاب رو خوندی پس قطعا باید دیدی روشن نسبت به جهان داشته باشی. من در متن پست علت روی آوردن به این کتاب را نوشته ام و گفته ام که میخواستم ببینم آیا قصههای ذکر شده در کتابهای دینی ازجمله قرآن اتفاقات تاریخی هستند یا صرفا اسطوره و افسانه، . حالا اگر با مطالعاتت به نتیجه رسیده ای لطفا با من هم به اشتراک بگذار. از حضورت سپاسگزارم مهدی گرامی.

دیدگاهتان را بنویسید