خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

نکاتی پیرامون صحیح نویسی, بخش یازدهم

سلام دوستان عزیز

هدف از این پست پیشرفت در صحیح نویسی است
در این پست سعی میشود در هر جلسه حدود سی غلط املایی گوشزد شود به این ترتیب از طولانی شدن مطالب پرهیز میگردد

قبل از نوشتن کلمات این پست, به اطلاع میرسانم که
اشکالات هرکس را علاوه بر تذکر در پستهای صحیح نویسی, به ایمیلش نیز ارسال میکنم پس لطفاً ایمیلهایتان را چک کنید
این کار در پیشرفت سریع صحیح نویسی کمک بیشتری میکند.
به امید روزهای بیغلط در محله

به کلمات زیر دقت کنید:

1- تبرئه = ت, ب, ر, یا همزه , ه
2- فیصله = ف, ی, ص, ل, ه
3- بالاخره = ب, ا, ل, ا, خ, ر, ه
4- طریق = ط, ر, ی, ق
5- حتی الامکان = ح, ت, ی, فاصله, ا, ل, ا, م, ک, ا, ن
6- تولید = ت, و, ل, ی, د
7- طبقه = ط, ب, ق, ه
8- علاء الدین = ع, ل, ا, ء, فاصله, ا, ل, د, ی, ن همزه را با شیفت و ئ بنویسید
9- ذره = ذ, ر, ه
10- سامسونگ = س, ا, م, س, و, ن, گ
11- مدل = م, د, ل
12- اصطلاح = ا, ص, ط, ل, ا, ح
13- لفظی =ل, ف, ظ, ی
14- اصابت = ا, ص, ا, ب, ت
15- نقص = ن, ق, ص
16- غر زدن = غ, ر, فاصله, زدن
17- خواهش =خ, و, ا, ه, ش
18- اندروید = ا, ن, د, ر, و, ی, د
19- خلاص =خ, ل, ا, ص
20- آبرو = آ, ب, ر, و
21- مواظب =م, و, ا, ظ, ب
22- وسیع =و, س, ی, ع
23- ساربان = س, ا, ر, ب, ا, ن
24- شرکت واحد = شرکت, فاصله, و, ا, ح, د
25- مهاجرت =م, ه, ا, ج, ر, ت
26- امرار معاش =ا, م, ر, ا, ر, فاصله م, ع, ا, ش
27- ذخیره =ذ, خ, ی, ر, ه
28- توضیح =ت, و, ض, ی, ح
29- شوخ طبع =ش, و, خ, ط, ب, ع
30- تأثیرگذار =ت, أ, ث, ی, ر, گ, ذ, ا, ر

ادامه دارد

لطفاً انتقادات و پیشنهاد های خود را از طریق ایمیل زیر به آدرس:

postchee.gooshkon@gmail.com

با این جانب در میان بگذارید.

خدا نگهدار.