خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

نکاتی پیرامون صحیح نویسی, بخش دوازدهم

سلام دوستان عزیز

هدف از این پست پیشرفت در صحیح نویسی است
در این پست سعی میشود در هر جلسه حدود سی غلط املایی گوشزد شود به این ترتیب از طولانی شدن مطالب پرهیز میگردد

قبل از نوشتن کلمات این پست, به اطلاع میرسانم که
اشکالات هرکس را علاوه بر تذکر در پستهای صحیح نویسی, به ایمیلش نیز ارسال میکنم پس لطفاً ایمیلهایتان را چک کنید
این کار در پیشرفت سریع صحیح نویسی کمک بیشتری میکند.
به امید روزهای بیغلط در محله

به کلمات زیر دقت کنید:

1- حلال =ح, ل, ا, ل
2- لحاف =ل, ح, ا, ف
3- رخصت =ر, خ, ص, ت
4- توجیه = ت, و, ج, ی, ه
5- قاطی پاتی =ق, ا, ط, ی, فاصله, پ, ا, ت, ی
6- غواصی =غ, و, ا, ص, ی
7- ادا و اطوار = ا, د, ا, فاصله, و, فاصله, ا, ط, و, ا, ر
8- صورت =ص, و, ر, ت
9- اعتراف = ا, ع, ت, ر, ا, ف
10- غاز =غ, ا, ز
11- پذیرایی = پ, ذ, ی, ر, ا, ی, ی
12- عطا = ع, ط, ا
13- خواننده =خ, و, ا, ن, ن, د, ه
14- زحمت =ز, ح, م, ت
15- معضل =م, ع, ض, ل
16- ذائقه =ذ, ا, یا همزه, ق, ه
17- صفحه خوان =ص, ف, ح, ه, فاصله, خ, و, ا, ن
18- مبلغ =م, ب, ل, غ
19- مفقود الاثر =م, ف, ق, و, د, فاصله, ا, ل, ا, ث, ر
20- تأثیرگذار =ت, ا همزه رو,ث, ی, ر, گ, ذ, ا, ر
21- بار گذاری =ب, ا, ر, فاصله, گ, ذ, ا, ر, ی
22- اظهار = ا, ظ, ه, ا, ر
23- فضولی =ف, ض, و, ل, ی
24- تأیید =ت, ا همزه رو یعنی شیفت و د, ی, ی, د این کلمه را میتوان با ا هم نوشت
25- هژبری =ه, ژ, ب, ر, ی
26- شارژ =ش, ا, ر, ژ برای نوشتن ژ از شیفت و ز استفاده کنید
27- مزایا =م, ز, ا, ی, ا
28- کپی =ک, پ, ی
29- مرتبط =م, ر, ت, ب, ط

30- کلماتی مانند میخوام نمیخوام بخوام نخوام میخواد نمیخواد و غیره رو با و بنویسید یعنی قبل از ا و بگذارید مثل شکل کتابیشان
میخوان =م, ی, خ, و, ا, ن

ادامه دارد

لطفاً انتقادات و پیشنهاد های خود را از طریق ایمیل زیر به آدرس:

postchee.gooshkon@gmail.com

با این جانب در میان بگذارید.

خدا نگهدار.