خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

نکاتی پیرامون صحیح نویسی, بخش پانزدهم

سلام دوستان عزیز

هدف از این پست پیشرفت در صحیح نویسی است
در این پست سعی میشود در هر جلسه حدود سی غلط املایی گوشزد شود به این ترتیب از طولانی شدن مطالب پرهیز میگردد

قبل از نوشتن کلمات این پست, به اطلاع میرسانم که
اشکالات هرکس را علاوه بر تذکر در پستهای صحیح نویسی, به ایمیلش نیز ارسال میکنم پس لطفاً ایمیلهایتان را چک کنید
این کار در پیشرفت سریع صحیح نویسی کمک بیشتری میکند.
به امید روزهای بیغلط در محله

به کلمات زیر توجه کنید:

1- روبات =ر, و, ب, ا, ت
2- رباط‍کریم =ر, ب, ا, ط, میم فاصله, کریم
برای نوشتن میم فاصله از کنترل  و شیفت و 1 استفاده میکنیم
3- نصیحت =ن, ص, ی, ح, ت
4- دچار =د, چ, ا, ر نوشتن واو  میان د و چ اشتباه است
5- شطرنج =ش, ط, ر, ن, ج
6- مخاطبین =م, خ, ا, ط, ب, ی, ن
7- محفل =م, ح, ف, ل
8- خردسال =خ, ر, د, س, ا, ل
9- تابلو =ت, ا, ب, ل, و
10- حاشیه =ح, ا, ش, ی, ه
11- خوار و ذلیل =خ, و, ا, ر, فاصله و, فاصله ذ, ل, ی, ل
12- ابوالفضل =ا, ب, و, ا, ل, ف, ض, ل
13- همینطور =ه, م, ی, ن, ط, و, ر
14- مضحکه =م, ض, ح, ک, ه
15- غول =غ, و, ل
16- گول =گ, و, ل فریب
17- مهیب =م, ه, ی, ب
18- صحت =ص, ح, ت
19- ارمغان =ا, ر, م, غ, ا, ن
20- حد اقل =ح, د, فاصله ا, ق, ل
21- حد اکثر =ح, د, فاصله, ا, ک, ث, ر
23- بیکار و بیعار =بیکار, فاصله, و, ب, ی, ع, ا, ر
24- جثه =ج, ث, ه
25- وجدان =و, ج, د, ا, ن
26- طومار =ط, و, م, ا, ر
27- طلا =ط, ل, ا
28- طلاق =ط, ل, ا, ق
29- صمیمی =ص, م, ی, م, ی

30- دوستان دقت داشته باشید که ما مجاز نیستیم به جای کسره در کلمات از ه استفاده کنیم
ه در کلماتی به کار میرود که خودش جزء کلمه باشد پس اگر مایلید کلمه بهتر خوانده شود میتوانید از کسره یعنی شیفت و ی استفاده کنید ولی از ه نه
مثلا در کلمه ی به خاطر شما از ه استفاده نکردم چون خاطر =خ, ا, ط, ر یک کلمه ی جداست و خاطره =خ, ا, ط, ر, ه یک کلمه ی دیگر با معنای متفاوت
از کسره هم استفاده نکردم چون صفحه خوانها این کلمه را درست میخوانند
به نظر من شما هم  از کسره و یا ه استفاده نکنید و فقط کلمه را درست بنویسید
پس امیدوارم دیگر کلماتی مانند مثله =م, ث, ل, ه به جای مثل =م, ث, ل نبینم.
ادامه دارد

لطفاً انتقادات و پیشنهاد های خود را از طریق ایمیل زیر به آدرس:

postchee.gooshkon@gmail.com

با این جانب در میان بگذارید.

خدا نگهدار.