خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

نکاتی پیرامون صحیح نویسی, بخش شانزدهم

سلام دوستان عزیز

هدف از این پست پیشرفت در صحیح نویسی است
در این پست سعی میشود در هر جلسه حدود سی غلط املایی گوشزد شود به این ترتیب از طولانی شدن مطالب پرهیز میگردد

قبل از نوشتن کلمات این پست, به اطلاع میرسانم که
اشکالات هرکس را علاوه بر تذکر در پستهای صحیح نویسی, به ایمیلش نیز ارسال میکنم پس لطفاً ایمیلهایتان را چک کنید
این کار در پیشرفت سریع صحیح نویسی کمک بیشتری میکند.
به امید روزهای بیغلط در محله

به کلمات زیر توجه کنید:

1- میثم =م, ی, ث, م
2- مرغوب =م, ر, غ, و, ب
3- اعزام =ا, ع, ز, ا, م
4- قافله =ق, ا, ف, ل, ه
5- حوزه =ح, و, ز, ه
6- علی الخصوص =ع, ل, ی, فاصله, ا, ل, خ, ص, و, ص
7- دریغ =د, ر, ی, غ
8- ضیایی فر =ض, ی, ا, ی, ی, فاصله, ف, ر
9- برعکس =ب, ر, ع, ک, س
10- سابق =س, ا, ب, ق
11- قضاوت =ق, ض, ا, و, ت
12- تفاسیر =ت, ف, ا, س, ی, ر
13- عظیمی =ع, ظ, ی, م, ی
14- سپاسگزار =س, پ, ا, س, گ, ز, ا, ر
15- تئاتر =ت, ئ, ا, ت, ر
16- مستفیض =م, س, ت, ف, ی, ض
17- حذف =ح, ذ, ف
18- امتحان =ا, م, ت, ح, ا, ن
19- حسینی =ح, س, ی, ن, ی
20- امروز =ا, م, ر, و, ز
21- تأسف =ت, ا همزه رو یعنی شیفت و د, س, ف, این کلمه را به جای ا همزه رو,با ا نیز میتوان نوشت ولی نوشتنش با ع غلط است
22- تأثر =ت, ا همزه رو یعنی شیفت و د, ث, ر این کلمه را نیز به جای ا همزه رو میتوان با ا نوشت ولی نوشتنش با ع و س غلط است
23- تعصب =ت, ع, ص, ب نوشتن این کلمه با ا و س غلط است
24- اسراف =ا, س, ر, ا, ف
25- اصرار =ا, ص, ر, ا, ر پافشاری
26- اسرار =ا, س, ر, ا, ر رازها
27- لهجه =ل, ه, ج, ه
28- مغز =م, غ, ز
29- ساپورت =س, ا, پ, و, ر, ت نوشتن این کلمه بدون و غلط است
30- رمانتیک =ر, م, ا, ن, ت, ی, ک برعکس کلمه ی قبل, نوشتن این کلمه با و غلط است

ادامه دارد

لطفاً انتقادات و پیشنهاد های خود را از طریق ایمیل زیر به آدرس:

postchee.gooshkon@gmail.com

با این جانب در میان بگذارید.

خدا نگهدار.