خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

نکاتی پیرامون صحیح نویسی, بخش بیست و سوم

سلام دوستان عزیز

هدف از این پست پیشرفت در صحیح نویسی است
در این پست سعی میشود در هر جلسه حدود سی غلط املایی گوشزد شود به این ترتیب از طولانی شدن مطالب پرهیز میگردد

قبل از نوشتن کلمات این پست, به اطلاع میرسانم که
اشکالات هرکس را علاوه بر تذکر در پستهای صحیح نویسی, به ایمیلش نیز ارسال میکنم پس لطفاً ایمیلهایتان را چک کنید
این کار در پیشرفت سریع صحیح نویسی کمک بیشتری میکند.
به امید روزهای بیغلط در محله

به کلمات زیر توجه کنید:

1- عقده =ع, ق, د, ه
2- آمبولانس =آ, م, ب, و, ل, ا, ن, س
3- ضریح =ض, ر, ی, ح
4- آبرو =آ, ب, ر, و
5- متأسفانه =م, ت, ا همزه رو یعنی شیفت و د, س, ف, ا, ن, ه
6- آغوش =آ, غ, و, ش
7- حین =ح, ی, ن
8- تأثیرگذار =ت, ا همزه رو, ث, ی, ر, گ, ذ, ا, ر
9- تلویزیون =ت, ل, و, ی, ز, ی, و, ن
10- تالار =ت, ا, ل, ا, ر
11- طناب =ط, ن, ا, ب
12- توضیح =ت, و, ض, ی, ح
13- فُرغون =ف, ر, غ, و, ن
14- مسخره =م, س, خ, ر, ه
15- بعضی =ب, ع, ض, ی
16- تعمیر =ت, ع, م, ی, ر
17- نظر =ن, ظ, ر
18- نذر =ن, ذ, ر
19- نظم =ن, ظ, م
20- تنظیم =ت, ن, ظ, ی, م
21- غرض =غ, ر, ض
22- قرض =ق, ر, ض
23- تضمین =ت, ض, م, ی, ن
24- حرف =ح, ر, ف
25- راحت =ر, ا, ح, ت
26- عرض =ع, ر, ض
27- جرأت =ج, ر, ا همزه رو, ت
28- محض =م, ح, ض
29- موقع =م, و, ق, ع
30- دوستان لطفا به جای ا همزه رو یعنی شیفت و د از ا همزه زیر یعنی شیفت و ذ استفاده نکنید
کاربرد ا همزه زیر در کلمات عربیست  و در فارسی زیاد کاربرد ندارد

ادامه دارد

لطفاً انتقادات و پیشنهاد های خود را از طریق ایمیل زیر به آدرس:

postchee.gooshkon@gmail.com

با این جانب در میان بگذارید.

خدا نگهدار