خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دانلود برنامه قند پارسی از رادیو گوش کن

قند پارسی

گلگشتی در باغ پر برگ و بار ادبیات فارسی.

شعرخوانی، آشنایی با مفاهیم ادبی، شناخت متون نظم و نثر کهن، شنیدن موسیقیهای اصیل ایرانی و… کاری مشترک از مهدی محمدقاسمی و میر‌هادی نایینی زاده.

برنامه شماره 33

1. جمعبندی و پایان مباحث زبانی.
2. بخش پایانی لیلی و مجنون.
3. شنیدن تصنیف با غزلی از حافظ.

دانلود

برنامه شماره 32

ادامه خوانش لیلی و مجنون.

دانلود

برنامه شماره 31

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. سخنی چند در باب حکیم فردوسی و کتاب شاهنامه.

دانلود

برنامه شماره 30

1. مباحث زبانی و درست نویسی.
2. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
3. شنیدن تصنیف با غزلی از فروغی بسطامی.

دانلود

برنامه شماره 29

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. مباحث درست نویسی.
3. شنیدن تصنیف با غزلی از عطار نیشابوری.

دانلود

برنامه شماره 28

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. مباحث درست نویسی.
3. بحثی در باب سعدی از زبان مرحوم دکتر مظاهر مصفا.

دانلود

برنامه شماره 27

1. مباحث زبانی و درست نویسی.
2. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
3. شنیدن تصنیف با شعری از شاعر معاصر استاد محمدرضا شفیعی کدکنی.

دانلود

برنامه شماره 26

1. مباحث درست نویسی.
2. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
3. شنیدن تصنیف با غزلی از حافظ.

دانلود

برنامه شماره 25

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. مباحث درست‌نویسی.
3. آشنایی مختصر با علامه علی اکبر دهخدا و شنیدن آواز با شعری از این شاعر.

دانلود

برنامه شماره 24

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. مباحث مربوط به درست نویسی.
3. شنیدن تصنیف با غزلی از حافظ.

دانلود

برنامه شماره 23

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. مباحث مربوط به درست‌نویسی.
3. شنیدن تصنیف با غزلی از شاعر معاصر، سید محمد‌حسین شهریار.

دانلود

برنامه شماره 22

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. مباحث مربوط به درست نویسی.
3. شنیدن تصنیف با شعری از سنایی غزنوی.

دانلود

برنامه شماره 21

1. ادامه مباحث درست‌نویسی (بخش پایانی مباحث زبانی).
2. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
3. شنیدن تصنیف با شعری از عارف قزوینی (شاعر دوره مشروطه).

دانلود

برنامه شماره 20

1. ادامه مباحث زبانشناسی با تأکید بر درست نویسی.
2. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
3. شنیدن تصنیف با شعری از مولانا جلال الدین محمد بلخی.

دانلود

برنامه شماره 19

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. مباحث زبانشناسی با تکیه بر درست نویسی.
3. آشنایی با شاعر معاصر، محمدحسن رهی معیری و شنیدن تصنیف با شعری از این شاعر.

دانلود

برنامه شماره 18

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. مباحث مربوط به زبانشناسی با تأکید بر درست نویسی.
3. شنیدن آواز با غزلی از سعدی.

دانلود

برنامه شماره 17

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. مباحث مربوط به زبانشناسی با تأکید بر درست نویسی.
3. آشنایی با هوشنگ ابتهاج و شنیدن تصنیف با غزلی از این شاعر.

دانلود

برنامه شماره 16

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. آغاز مباحث مربوط به صحیح نویسی.
3. نگاهی به غزلی از خواجوی کرمانی و شنیدن تصنیف غزل.

دانلود

برنامه شماره 15

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. مروری بر چند ضرب المثل رایج در زبان فارسی.
3. خوانش غزلی از حافظ همراه با شنیدن تصنیف این غزل.

دانلود

برنامه شماره 14

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. آشنایی با زندگی و آثار شاعر معاصر، پژوهشگر و استاد بزرگ زبان و ادبیات فارسی، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (م سرشک).
3. شنیدن آواز با غزلی از استاد شفیعی کدکنی.

دانلود

برنامه شماره 13

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. آشنایی با چند ضرب المثل.
3. شنیدن تصنیف با شعری از طبیب اصفهانی.

دانلود

برنامه شماره 12

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. آشنایی با زندگی، آثار و شعر شاعر معاصر، مرحوم قیصر امینپور.

دانلود

برنامه شماره 11

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. آشنایی با قالب قصیده و خوانش ابیاتی از قصیده صائب تبریزی در مدح امام رضا علیه السلام.
3. نگاهی کوتاه به زندگی، آثار و شعر محمدعلی معلم دامغانی شاعر معاصر و شنیدن تصنیف با شعری از این شاعر در مدح امام رضا علیه السلام.

دانلود

برنامه شماره 10

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. نگاهی به شعر و غزل سبک دوره صفوی و خوانش غزلی از صائب تبریزی.
3. آواز با غزل صائب تبریزی.

دانلود

برنامه شماره 9

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. سخنی کوتاه در باب حافظ و شرح غزلی از این شاعر همراه با پخش تصنیف این غزل.

دانلود

برنامه شماره 8

1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. بخش پایانی مستند زندگی حمید سبزواری.
3. تصنیف با شعری از سیاوش کسرایی.

دانلود

برنامه شماره 7

بخش های این برنامه:
1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. بخش ویژه به مناسبت 8 مهر روز بزرگداشت مولانا.

دانلود

برنامه شماره 6

بخش های این برنامه:
1. ادامه خوانش لیلی و مجنون
2. به مناسبت هفته دفاع مقدس، آشنایی با شاعر معاصر، حمید سبزواری در قالب پخش قسمت اول مستندی مربوط به این شاعر
3. تصنیف کاروان شهید با شعری از محمد ذکایی

دانلود

برنامه شماره 5

بخش های این برنامه:
1. ادامه لیلی و مجنون.
2. پخش یک نوحه خاطره انگیز به مناسبت ایام محرم.
3. پخش تصنیف با شعری از فخر الدین عراقی و توضیح درباره آن.

دانلود

برنامه شماره 4 (سوگنامه)

نگاهی گذرا به مسئله اشعار مداحیهای عاشورایی و همچنین خوانش ترکیب بند مشهور محتشم کاشانی.

دانلود

برنامه شماره 3

بخش های این برنامه:
1. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
2. آشنایی با ضرب المثلهای فارسی.
3. یک تصنیف با غزلی از سعدی.

دانلود

برنامه شماره 2

بخش های این برنامه:
1. اشعاری در مدح حضرت علی.
2. ادامه خوانش لیلی و مجنون.
3. یک تصنیف با شعری از مولانا.

دانلود

برنامه شماره 1

بخش های این برنامه:
1. آشنایی با نگاه شعرا و عرفا به مسئله عید قربان.
2. آشنایی با نظامی گنجوی و آغاز خوانش لیلی و مجنون.
3. یک تصنیف با شعری از حافظ.

دانلود