خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

کتابهای کمک درسی دوره متوسطه دوم:

 

فارسی دهم از سری کتابهای شب امتحان، ضبط شده در کتابخانه اردبیل، به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان  سال 1402.

 

ریاضی دوازدهم از سری کتابهای شب امتحان، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، زمستان 1402.

 

ریاضی یازدهم از سری کتابهای شب امتحان، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، پاییز1402.

 

انگلیسی دهم از سری کتابهای شب امتحان، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، پاییز 1402.

 

ریاضی دهم از سری کتابهای شب امتحان، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، پاییز 1402.

 

 

منطق دهم از سری کتابهای شب امتحان، ضبط شده به سفارش محله نابینایان، پاییز1402.

 

 

فلسفه یازدهم از سری کتابهای شب امتحان، ضبط شده به سفارش محله نابینایان، پاییز1402.

 

فلسفه دوازدهم از سری کتابهای شب امتحان، ضبط شده به سفارش محله نابینایان، پاییز1402.

 

 

 

 

عربی3 از سری کتابهای شب‌امتحان، انتشارات خیلی‌سبز، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، زمستان1401.

دین‌و‌زندگی3 از سری کتابهای شب‌امتحان، انتشارات خیلی‌سبز، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، زمستان1401.

زبان‌انگلیسی3 از سری کتابهای شب‌امتحان، انتشارات خیلی‌سبز، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، زمستان1401.

اقتصاد جامع ویژه کنکور1402، انتشارات مشاوران آموزش، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، زمستان1401.

تاریخ کنکور از سری کتابهای لقمه طلایی، نشر مهر و ماه نو، پایه دهم، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1401.

تاریخ کنکور از سری کتابهای لقمه طلایی، نشر مهر و ماه نو، پایه یازدهم، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1401.

تاریخ ادبیات ویژه کنکور بخشی از کتاب علوم و فنون ادبی، نشر مهر و ماه نو، ضبط شده سال1401

جمع‌بندی عربی کنکور، پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم، انتشارات مهر و ماه نو، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، بهار1401.

منطق جامع کنکور، پایه دهم، انتشارات مهر و ماه نو، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1401.

فلسفه جامع کنکور، پایه یازدهم، انتشارات مهر و ماه نو، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1401.

فلسفه جامع کنکور، پایه دوازدهم، انتشارات مهر و ماه نو، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1401.

دین و زندگی جامع کنکور علوم انسانی، از سری کتابهای میکروطلایی گاج، شامل پرسشهای4گزینه‌ای به همراه پاسخ تشریحی پایه دوازدهم ویژه کنکور1401،ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400.

دین و زندگی جامع کنکور علوم انسانی، از سری کتابهای میکروطلایی گاج، شامل پرسشهای4گزینه‌ای به همراه پاسخ تشریحی پایه یازدهم ویژه کنکور1401،ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400.

دین و زندگی جامع کنکور علوم انسانی، از سری کتابهای میکروطلایی گاج، شامل پرسشهای4گزینه‌ای به همراه پاسخ تشریحی پایه دهم، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400.

دین و زندگی جامع کنکور علوم انسانی، از سری کتابهای میکروطلایی گاج، شامل درس‌نامه پایه یازدهم، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400

پرسش‌های 4گزینه‌ای اقتصاد علوم انسانی، پایه دهم، انتشارات خیلی سبز، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1399.

علوم و فنون پایه دوازدهم، از مجموعه کتاب‌های هدفدار، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای ولی‌عصر اصفهان، سال1400

فلسفه پایه دوازدهم، از مجموعه کتاب‌های هدفدار، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای ولی‌عصر اسفهان، سال1400.

دین و زندگی پایه دوازدهم علوم انسانی، از مجموعه کتاب‌های هدفدار، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای ولی‌عصر اصفهان، سال1400.

جامعه‌شناسی پایه دوازدهم، از مجموعه کتاب‌های هدفدار، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای ولی‌عصر اصفهان، سال1400.

پرسش‌های 4گزینه‌ای فلسفه پایه دوازدهم، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای ولی‌عصر اصفهان، سال1400.

پرسش‌های 4گزینه‌ای عربی پایه دوازدهم، رشته علوم انسانی، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای ولی‌عصر اصفهان، سال1400.

روانشناسی ویژه کنکور1401، انتشارات خیلی سبز، شامل درس‌نامه و پرسشهای 4گزینه‌ای ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400.

فارسی جامع کنکور علوم انسانی، انتشارات خیلی سبز، شامل درس‌نامه و پرسشهای 4گزینه‌ای پایه دوازدهم،ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400.

فارسی جامع کنکور علوم انسانی، انتشارات خیلی سبز، شامل درس‌نامه و پرسشهای 4گزینه‌ای پایه یازدهم، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400.

فارسی جامع کنکور علوم انسانی، انتشارات خیلی سبز، شامل درس‌نامه و پرسشهای 4گزینه‌ای پایه دهم، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1399.

تناسب مفهومی و قرابت معنایی، برای تمام رشته‌ها ویژه کنکور، تالیف دکتر هامون سبطی، نشر دریافت، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال 1400.

قرابت معنایی جامع نظام جدید، نویسنده علیرضا عبدالمحمدی، نشر الگو، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان اسفند1399.

دستور زبان فارسی ویراست جدید، نویسنده علیرضا عبدالمحمدی، نشر الگو، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان مهر1399.

آرایه های ادبی ویراست جدید، نویسنده علیرضا عبدالمحمدی، نشر الگو، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان سال1399.

پرسشهای 4گزینه ای دین و زندگی 2 پایه یازدهم، انتشارات خیلی سبز، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان(gooshkon.ir) سال1399.

علوم و فنون ادبی2 رشته انسانی پایه یازدهم، ناشر خیلی سبز، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان، آذر1399.

ریاضی و آمار یازدهم ویژه رشته انسانی، مشترک از دو مجموعه کتاب سیر تا پیاز و میکرو، انتشارات گاج، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400.

تاریخ دهم، از مجموعه کتابهای کلاغ سپید، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان.

مجموعه تستهای جغرافیای جامع کنکور، از مجموعه کتابهای میکرو طبقه بندی گاج، ویژه کنکور 1400، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال 1399.

جزوه-دستور زبان فارسی جامع ویژه کنکور، تهیه شده توسط آقای ابوذر احمدی، سال 1398.

اقتصاد دهم، از مجموعه کتابهای هدفدار، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان، سال 1398.

فارسی دهم، از مجموعه کتابهای کلاغ سپید، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان.

علوم و فنون ادبی1، درس نامه و پرسشهای 4 گزینه ای، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان.

علوم و فنون ادبی دهم، انتشارات گاج، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان.

جزوه-درس نامه و نکات کلیدی ریاضی دهم، رشته علوم انسانی، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان.

جزوه-درس نامه و نکات کلیدی ریاضی یازدهم، رشته علوم انسانی، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان.

جزوه- درس نامه و نکات کلیدی ریاضی دوازدهم، رشته علوم انسانی، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان.

علوم و فنون ادبی2، پایه یازدهم، ناشر مشاوران آموزش، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان، سال 1399.

فارسی یازدهم، ویژه کنکور سراسری، کلیه رشته‌ها، انتشارات مبتکران، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان، سال 1399.

فارسی یازدهم، ویژه کنکور سراسری، کلیه رشته‌ها، انتشارات مبتکران، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان، سال 1399.

فلسفه یازدهم، ناشر مشاوران آموزش، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان، سال 1399.

جامعه‌شناسی یازدهم از مجموعه کتابهای هدفدار، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان، سال 1399.

جغرافیا یازدهم از مجموعه کتابهای هدفدار، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان، سال 1399.

دین و زندگی یازدهم از مجموعه کتابهای هدفدار، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان، سال 1399.

روانشناسی یازدهم از مجموعه کتابهای هدفدار، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان، سال 1399.

تاریخ یازدهم از مجموعه کتابهای هدفدار، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان، سال 1399.

منطق جامع کنکور پایه دهم، از سری کتابهای میکرو طبقه بندی گاج، کاری از گروه گویندگان ارس، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1399.

ماجراهای من و درسام برای 20 گرفتن، دین و زندگی1، پایه دهم، ضبط شده در موسسه بصیر، سال 1397.

فارسی خیلی سبز جلد1، پایه دهم و یازدهم، ضبط شده در کتابخانه سپید دانشگاه قم، سال1397.

عربی جامع کنکور پایه دهم، از سری کتابهای میکرو طبقه بندی گاج، کاری از گروه گویندگان ارس، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال 1399.

عربی جامع کنکور پایه یازدهم، از سری کتابهای میکرو طبقه بندی گاج، کاری از گروه گویندگان ارس، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال 1399.

عربی جامع کنکور پایه دوازدهم، از سری کتابهای میکرو طبقه بندی گاج، کاری از گروه گویندگان ارس، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال 1399.

سوالات عربی کنکور سال 98، از سری کتابهای میکرو طبقه بندی گاج، کاری از گروه گویندگان ارس، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال 1399.

دین و زندگی جامع کنکور، جلد اول، پایه دهم، انتشارات بین‌المللی گاج، از سری کتابهای میکرو طبقه‌بندی گاج سال۱۳۹۸، کاری از گروه گویندگان ارس،محله نابینایان ضبط‌شده در بهار سال۱۳۹۹.

سیر تا پیاز ریاضی و آمار دهم، انتشارات گاج، چاپ ششم، ضبط شده در کتابخانه آینور، 1398.

اقتصاد کنکور، انتشارات گاج، چاپ سوم، سال 1398، ضبط شده به سفارش کتابخانه ثامن‌الائمه آبادان

جزوه- پرسش و پاسخ جغرافیای3، پایه دوازدهم علوم انسانی، ضبط آزاد در شیراز، سال 1398.

پرسشهای 4گزینه‌ای دین و زندگی1، پایه دهم، انتشارات خیلی سبز، ضبط آزاد، سال1398.

روانشناسی کنکور، از مجموعه کتابهای میکرو طبقه بندی گاج، ضبط شده در کتابخانه ثامن الائمه آبادان، سال 1398

جزوه، سوالات متن درس تاریخ دهم، ضبط شده در کتابخانه ولی عصر اصفهان، سال 1395.

جزوه، سوالات متن درس جامعه شناسی دهم، ضبط شده در کتابخانه ولی عصر اصفهان، سال 1395.

جزوه، سوالات متن درس جغرافیای ایران دهم، ضبط شده در کتابخانه ولی عصر اصفهان، سال 1395.

ماجرا های منو درسام برای 20 گرفتن، علوم و فنون ادبی1، پایه دهم، ناشر خیلی سبز.

کتاب دور دنیا در 4 ساعت درس ریاضی به صورت جداگانه، سوالات کنکور 92 تا 97 داخل و خارج کشور؛ انتشارات گاج ویژه دانش آموزان کنکوری؛ ضبط شده توسط پایگاه اینترنتی محله نابینایان سال 1398.

کتاب دور دنیا در 4 ساعت پارت دوم سوالات کنکور 92 تا 97 خارج کشور؛ انتشارات گاج ویژه دانش آموزان کنکوری؛ ضبط شده توسط پایگاه اینترنتی محله نابینایان سال 1398.

کتاب دور دنیا در 4 ساعت پارت اول سوالات کنکور 92 تا 97 داخل کشور؛ انتشارات گاج ویژه دانش آموزان کنکوری؛ ضبط شده توسط پایگاه اینترنتی محله نابینایان سال 1398.

جزوه کنکور فلسفه 2، پایه دوازدهم، شامل: خلاصه دقیق مطالب کتاب، حل تمرینات، نمونه سوالات متن تالیفی به همراه سوالات کنکور سراسری داخل و خارج کشور تا سال 1397؛ضبط شده توسط اعضای گروه صدای روشن.

فارسی دوازدهم کنکور، از مجموعه کتابهای میکرو طبقه‌بندی گاج، ضبط شده در موسسه نابینایان توانگران کارآفرین شیراز، سال 1397

جزوه، دین و زندگی 3، رشته ادبیات و علوم انسانی، مرجع کامل دین و زندگی دوازدهم، دوره دوم متوسطه، مجموعه ای  از سوالات هر درس به همراه پاسخ، ضبط آزاد در شیراز، سال 1397

ادبیات موضوعی کامل، پایه‌های دهم، یازدهم، دوازدهم، انتشارات گاج، ضبط شده در کتابخانه ثامن‌الائمه آبادان، 1397.

مجموعه طبقه بندی شده علوم و فنون ادبی، کنکور انسانی، پایه دهم و یازدهم، انتشارات قلمچی، ضبط شده در موسسه نابینایان توانگران کارآفرین شیراز، سال 97

آموزش گام به گام انگلیسی دهم، ضبط آزاد در شیراز

کتاب جامع دین و زندگی 1، پایه دهم تجربی، ریاضی، فنی و حرفه‌ای و کار و دانش، قلمچی، ، ضبط شده توسط کتابخانه رئیسی شیراز

جزوه مجموعه سوالات دین و زندگی رشته علوم انسانی پایه یازدهم

اقتصاد پایه دهم قلمچی؛ ضبط شده در کتابخانه رئیسی شیراز

پرسش‌های چهار‌ گزینه ای جامع زبان؛ پایه یازدهم سال 96 ضبط شده در کتابخانه رئیسی شیراز

جامعه شناسی 1 ویژه کنکور؛‌پایه دهم سال 95 ضبط شده در کتابخانه رئیسی شیراز

زبان انگلیسی جامع کنکور؛ به همت دانشگاه تهران

مجموعه سوالات آزمون دی ماه 96 اختصاصی رشته انسانی؛ ضبط شده در موسسه فرهنگی هنری بصیر

اقتصاد کنکور خیلی سبز به همت کتابخانه ولی عصر اصفهان

تاریخ کنکور خیلی سبز به همت کتابخانه ولی عصر اصفهان

تاریخ کنکور خیلی سبز کتاب اول تاریخ ایران و جهان به همت کتابخانه ولی عصر اصفهان

جزوه ادبیات فارسی پایه یازدهم ضبط شده در شیراز

کتاب روانشناسی خیلی‌سبز کنکور، ضبط شده به همت کتابخانه ولی عصر اصفهان.